PRIDOBITEV CERTIFIKATA ZA STANDARD ISO 14001


Certifikat OGM

V mesecu maju smo  v podjetju OGM-BI, d.o.o. pridobili certifikat za mednarodni standard za ravnanje z okoljem ISO 14001. S pridobitvijo certifikata ISO 14001 potrjujemo svojo ozaveščenost in odgovornost za ravnanje z okoljem.